Платіжні системи

Політика конфіденційності

Угода користувача

Публ.договор (оферта) про надання послуг

УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

Дані Умови, адресовані будь-якій особі, є публічною пропозицією, носить характер публічного договору та відповідно до ст. 633 ЦК України має належну юридичну силу.

ТОВ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС» (далі – Товариство) пропонує уважно ознайомитися з текстом публічної Оферти, і в разі незгоди з будь-яким пунктом, пропонується відмовитися від Послуг товариства, що надаються за умовами цієї Оферти.

Приймаючи дану Політику, Користувач підтверджує, що він ознайомився та безумовно підтверджує свою згоду з Угодою з користувачем, Угодою про конфіденційність, Публічним договором (офертою) про надання послуг, розміщених на Сайті Товариства та в розділі «Оставить заявку», інших елементах, формах Сайту.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цих Умовах (далі за текстом - Угода), нижченаведені терміни мають наступні значення:

Послуги товариства - це можливість ознайомлення з послугами, які надаються Товариством, отримання консультації та їх замовлення (через здійснення, але не виключно, оплати обраних Користувачем послуг за допомогою Сайту).

Товариство - особа(юридична особа – ТОВ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС»), яка забезпечує функціонування, доступ до Сайту та надає перелічені на Сайті послуги замовникам (юридичним та фізичним особам), які використовуючи Сайт Товариства та його функціонал здійснюють замовлення на отримання послуг та, відповідно, забезпечують обрані послуги гарантійним платежем).

Гарантійний платіж – платіж, що забезпечує (гарантує) виконання зобов’язань, передбачені Публічним договором (офертою) про надання послуг. Сума грошових коштів визначаються на підставі обраних Користувачем послуг, які планується отримати від Товариства.

Сайт – інтернет-сторінка https://domsv.com.ua

Користувач - фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послугу (послуги), що перелічені на Сайті, яка погодилась з цими Умовами, Угодою з користувачем, Угодою про конфіденційність, та користується послугами Сайту;

Користувач (Замовник) - фізична або юридична особа, яка погодилася з умовами Оферти (Публічним договором (офертою) про надання послуг) та придбала послугу (послуги) у Товариства за допомогою Сайту.

Послуги – послуги, які надаються Товариством і включаються в себе: Електромонтажні роботи, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Інші будівельно-монтажні роботи, Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення, Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання, Установлення та монтаж машин і устатковання, Каналізація, відведення й очищення стічних вод, удівництво трубопроводів або інших послуг, які Товариство надає Користувачу(Замовнику) (перелік послуг не є вичерпним і може доповнюватись та/або змінюватись Товариством) Інформацію про перелік послуг, які надаються Товариством, Користувач може отримати за допомогою: Сайту, електронною поштою domsv.com@gmail.com, дзвінка за контактними номерами Товариства, що вказані на Сайті, та/або за допомогою візиту до офісу Товариства, що розташований – м. Харків, вул. Ковальська, 26, оф. 1.2 .

Замовлення – процес, що включає в себе: обрання послуг, які надаються Товариством, за переліком, що міститься на Сайті у відповідних розділах та/або інших елементах Сайту Користувачем; отримання консультацій за формами та/або іншими елементами Сайту, що дозволяють здійснювати зворотній зв’язок між Товариством та Користувачем; оплата обраних на Сайті та/або за допомогою консультації з Товариством послуг через функціонал Сайту (його елементів, але не виключно) послуг (здійснення гарантійного платежу, відповідно до Публічного договору (оферти) про надання послуг);

Банківська картка - банківська картка міжнародної платіжної системи MasterCard, Visa, інші платіжні картки країни Користувача (Замовника);

Електронний гаманець - обліковий запис в базі даних електронних грошей відповідної Платіжної системи, який належить Користувачу.

Клієнт-банк – система дистанційного управління рахунками Користувача в обслуговуючому його банку.

Платіжна система - міжнародні платіжні системи MasterCard, Visa, інші платіжні системи (міжнародні та національні), які діють на території України («ПРОСТІР», «ALFA-MONEY» та інші). Платіжні системи визначаються в залежності від приналежності Банківської картки, Електронного гаманця Користувача до певної Платіжної системи. Доступ до Платіжної системи здійснюється Товариством за допомогою третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг та які мають відповідні дозволи та ліцензії.

1.2. Інші терміни використовуються в значенні, зазначеному в Угоді з користувачем.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. В разі якщо між Товариством та Користувачем(Замовником) за допомогою Сайту фіксується факт Замовлення, то згідно законодавства, Користувач(Замовника) має обов'язок щодо оплати наданих йому Послуг на користь Товариства. Сума замовлення Користувача(Замовника) - означає вартість Послуг, за визначеним Користувачем(Замовником) переліком, та які були погоджені з Товариством відповідно до Замовлення.

За цим пунктом Угоди Користувач(Замовник) зобов’язується здійснювати розрахунки в порядку та на умовах, передбачених Публічним договором (офертою) про надання послуг.

2.2. Користувачі погоджуються, що тарифи, що зазначаються на Сайті для відповідних Послуг, мають динамічний характер (орієнтовна вартість Послуг узгодується Сторонами шляхом заповнення Користувачем форм та/або інших елементів Сайту та подальшої консультації з Товариством).

2.3. Користувач розуміє, що в процесі надання послуги, сума Замовлення може бути змінена, від попередньо визначеної суми (зміна суми може відбуватися у випадках та на умовах Публічного договору (оферти) про надання послуг).

2.4. Користувач має право провести оплату (здійснити гарантійний платіж) за Замовлення використовуючи свою Банківську картку, Електронний гаманець, через Клієнт-Банк та/або іншими способами, узгодженими Сторонами під час надання консультації.

Товариство за допомогою функціонала Сайту може надавати можливість вибору опції оплати у разі наявності у Користувача Банківської картки та/або Електронного гаманця, а її технічна реалізація (приймання та перерахування платежів) здійснює залучена спеціалізована третя особа, що уповноважена надавати послуги з переказу коштів.

Таким чином безготівкові розрахунки з використанням Банківських карток, Електронного гаманця здійснюються Платіжною системою.

Товариство, відповідає виключно за правильність визначення вартості Замовлення, що підлягає оплаті, та доведення вказаної інформації до Користувача(Замовника).

2.5. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом безпосередньої передачі готівкових грошових коштів уповноваженій особі Товариства, в порядку та на умовах визначених чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Оплата Замовлення (здійснення гарантійного платежу) здійснюється за допомогою Банківських карток, Електронного гаманця та/або Клієнт-банку.

Оплата Замовлення (здійснення гарантійного платежу) Користувачем через Банківські картки, Електронний гаманець допускається виключно в разі успішної верифікації Платіжною системою, та в разі достатнього залишку грошових коштів для оплати Замовлення, та за наявності технічної можливості опрацювання таких платежів.

3.2. При неможливості проведення платежу за Послуги за допомогою Банківської картки, Електронного гаманця, через Клієнт-банк з будь-якої причини Користувач зобов’язаний здійснити оплату готівковими грошовими коштами або відмовитись від Послуг, які надаються Товариством.

3.3. Користувач здійснює гарантійний платіж готівковими коштами у наступному порядку: після оформлення Замовлення та неможливості здійснити гарантійний платіж за допомогою Банківською карткою, Електронним гаманцем та/або Клієнт-банком, Користувач зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення сплатити готівкові кошти в офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. Ковальська, 26, оф. 1.2. У разі порушення дійсних строків, Замовлення вважається таким, що не було оформлено та надане Користувачем Товариству.

3.4. Товариство залишає за собою право на залишення Замовлення без розгляду, якщо Користувач не здійснить проведення платежу протягом 3 робочих днів з моменту його оформлення (та відсутності повідомлення з боку Користувача про неможливість здійснення оплати за допомогою Банківської картки, Електронного гаманця, Клієнт-банком протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення), та/або якщо не виконає п. 3.3. дійсної Угоди.

3.5. Товариство залишає за собою право не повертати гарантійний платіж у разі порушення Користувачем умов Публічного договору (оферти) про надання послуг.

4. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ІНШІ УМОВИ

4.1. Користувач розуміє, що будь-які дії, здійснені за допомогою Сайту, в тому числі дії, що підтверджують оплату Замовлення, вважаються діями самого Користувача. Тому Користувач усвідомлює ступінь відповідальності використання Сайту та в рамках розумного дотримується всіх мір безпеки - зобов'язується не передавати третім особам доступ до комп’ютерного обладнання (та/або іншого обладнання, за допомогою якого здійснюється користування Сайтом), яке використовується Користувачем для доступу до Сайту, а також доступу до Банківської картки. У випадку виникнення у Користувача підозр відносно безпеки користування Банківською карткою, Користувач зобов'язаний негайно звернутися до обслуговуючого банку з метою блокування своєї Банківської картки.

4.2. Товариство не несе відповідальності за дії банку та Платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків, за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при Замовленні та проведенні платежів за допомогою Банківських карток Користувача.

4.3. Оскільки Товариство не має технічної можливості встановлення особи, яка фактично користується Послугами товариства, використовуючи Сайт, Користувачі зобов'язані інформувати Товариство у випадку, якщо вони мають докази того, що Електронний гаманець, Банківська картка була вкрадена та/або використана в шахрайський спосіб третьою стороною. Товариство вживатиме відповідних заходів безпеки після отримання такого повідомлення від Користувача. Якщо Користувач не інформує Товариство про крадіжку або втрату Банківської картки, Електронного гаманця Товариство не несе відповідальності за будь-яке шахрайське або інше неправомірне використання такої картки третіми особами.

5. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

5.1. Ці Умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

5.2. Питання, не врегульовані в цих Умовах, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України та правил функціонування Платіжних систем.

5.3. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цими Умовами, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цих Умов.

5.5. Товариство може вносити зміни та доповнення в текст даних Умов без попереднього погодження з Користувачем, шляхом розміщення до загального відома на Сайті.

Угода про конфіденційність

ТОВ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС» (далі «Товариство») розуміє важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних осіб (фізичних та юридичних, далі – «Користувач»), тому укладає з Користувачем цю Угоду про конфіденційність (далі "Угода"), відповідно до ст.. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Товариством Персональних даних Користувача при використанні Користувачем послуг Товариства, Інтернет сайту https://domsv.com.ua (далі "Сайт").

Для того щоб користуватися Сайтом та послугами, Користувач зобов'язаний висловити свою згоду з умовами цієї Угоди та Угодою з користувачем у розділі «Пользовательское соглашение» на  Сайті Товариства (згода Користувача надається у вигляді продовження користування Сайтом та його функціоналом. Користувач не має права використовувати Сайт та послуги, якщо він не згоден з умовами даної Угоди та/або іншими договорами, угодами, що укладені між Товариством та Користувачем.

Користувач не має права використовувати Сайт та Послуги і не може прийняти умови Угоди у випадках передбачених чинним законодавством України щодо умов .

ТЕРМІНИ

Персональні дані — інформація, що відноситься до певного Користувача, яка дозволяє ідентифікувати цього Користувача.

Загальнодоступні дані — дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа - власник цих даних та/або юридична особа, надала доступ або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Послуги - перелік послуг, які надаються Товариством та перелічені на Сайті у розділі «Услуги нашей компании» та «Выбирайте счётчики для квартир и домов, по назначению и функциональности, которые всегда в наличии» (перелік розділів не є вичерпним та може змінюватись та/або доповнюватись Товариством на власний розсуд та по мірі необхідності), які споживаються в процесі вчинення певної дії для задоволення особистих потреб Користувача

Сайт - інтернет-сайт https://domsv.com.ua, який адмініструється Товариством і представляє собою платформу для розміщення Товариством інформації про послуги, які ним надаються; механізму замовлення Користувачем послуг (в тому числі, але не виключно, отримання консультацій, оплати замовлених Користувачем послуг, здійснення зв’язку між Користувачем та Товариством);

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Товариства. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних і інших даних, що надаються Користувачем при використанні їм Сайту.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту Користувач надає Товариству право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Користувача на умовах даної Угоди.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних і інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Товариства, а також надання Користувачеві послуг, включаючи надання послуг, які перелічені (але не є вичерпними) на Сайті, поліпшення якості існуючих і створення нових послуг, які надаються Користувачу Товариством при використанні Сайту, здійсненні зв’язку між Сторонами,

2. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Товариство отримує персональні дані Користувача шляхом заповнення Користувачем елементів Сайту (форм та/або інших елементів Сайту передбачених для: здійснення зв’язку між Користувачем та Товариством, здійснення замовлення та ін. елементів Сайту).

2.2. Товариство має право завантажувати на комп'ютери Користувачів файли cookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в cookie.

2.3. При використанні Користувачем Сайту Товариство автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.4. Товариство має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, міжнародним законодавством.

3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Товариство зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

  • після одержання згоди Користувача, до якого відноситься дана інформація;
  • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;
  • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані.
  • у тому випадку, якщо, на думку Товариства, Користувач порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між Товариством та Користувачем.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами в не зони технічних засобів зв'язку, підвладних Товариству, то в такому випадку Товариство не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

3.4. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у Товариства. Для цього Користувачеві необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Товариства, зазначену на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачене технічними можливостями Сайту.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Товариство має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою «Политика конфиденциальности» на Сайті. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Товариство додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті, яка надавалась Користувачем Товариству за допомогою форм та/або інших елементів Сайту передбачених для здійснення зв’язку між Сторонами. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем Сайту та/або послуг, доступних функціоналом Сайту.

4.2. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, помилкового та/або неправильного використання Сайту, щодо порядку передачі даних та інших технічних питань.

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова Користувача від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. Всі спори і розбіжності, які можуть виникати в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. Письмові звернення слід направляти за адресою електронної пошти - domsv.com@gmail.com.

4.5. При неможливості врегулювати Сторонами розбіжності спір вирішується за встановленою підсудністю та в порядку визначеним чинним законодавством України.УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС» (далі Товариство) публікує цю Угоду з Користувачем (далі - Угода) про умови користування інтернет-сайтом за посиланням https://domsv.com.ua та надання послуг на ньому Товариством Користувачу.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цій Угоді, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Оферта - публічна пропозиція Товариства, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

Товариство - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС», юридична адреса:            61003, Харківська обл., м. Харків, ВУЛИЦЯ КУЗНЕЧНА, буд. 26;

Сайт - інтернет-сайт https://domsv.com.ua, який адмініструється Товариством і представляє собою платформу для розміщення Товариством інформації про послуги, які ним надаються; механізму замовлення Користувачем послуг (в тому числі, але не виключно, отримання консультацій, оплати замовлених Користувачем послуг, здійснення зв’язку між Користувачем та Товариством);

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Товариства. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи;

Пропозиція – перелік послуг, які надаються Товариством та перелічених на Сайті у розділі «Услуги нашей компании» та «Выбирайте счётчики для квартир и домов, по назначению и функциональности, которые всегда в наличии» (перелік розділів не є вичерпним та може змінюватись та/або доповнюватись Товариством на власний розсуд та по мірі необхідності), які споживаються в процесі вчинення певної дії для задоволення особистих потреб Користувача;

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу та/або про юридичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.4. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Товариство просить його залишити цей Сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту. Використання послуг Сайту означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови. Правила користування Сайтом можуть міститись також у елементах Сайту, за допомогою яких Користувач здійснюватиме оплату, матеріалах, розміщених на Сайті (або посилання на які розміщені на Сайті). Такі статті, матеріали являються невід’ємною частиною Угоди. 

1.5. Починаючи використовувати Сайт Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати Сайт.

1.6. Товариство пропонує Користувачеві послуги з використання Сайтів для ознайомлення з Пропозиціями Товариства з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого їх отримання, отримання консультації.

2. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ

2.1. У разі використання розділу «Услуги нашей компании» та «Выбирайте счётчики для квартир и домов, по назначению и функциональности, которые всегда в наличии» та при оформленні замовлення за допомогою «Узнать стоимость», «Вызвать специалиста», «Узнать подробнее», «Оставить заявку» (перелік розділів або форм не є вичерпним і може довоюватись та/або змінюватись Товариством) Користувачі Сайту надають Товариству право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених на Сайті в розділі – «Политика конфиденциальности».

3. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ 

3.1. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при заповненні форм, які містяться на Сайті («Узнать стоимость», «Вызвать специалиста», «Узнать подробнее», «Оставить заявку», «Получить консультацию» та інші форми, розділи, інші елементи Сайту, які є або можуть бути додані та/або змінені Товариством в подальшому), та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

3.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для здійснення зворотного зв’язку Товариства до Користувача.

3.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Товариством з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем і т.ін.).

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою Сайту Товариства, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації і інші об'єкти, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав Товариства.

4.2. Використання елементів Сайту (форм, розділів і т.ін.) можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим елементом Сайту. Ніякі елементи Сайту не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

4.3. Користувач зобов'язується:

  • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на Сайт;
  • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Товаритсва;
  • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;

4.4. Товариство зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

4.5. Товариство має право в будь-який момент змінити або припинити роботу Сайту в цілому або його частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

4.6. Товариство має виключне право вносити зміни до Сайту, що включає в себе, але не виключно, зміну та або доповнення розділів, зміну та/або доповнення форм, інших елементів Сайту тощо т.ін.

4.7. Товариство має право передати Сайт зі всім його функціоналом та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.8. Товариство залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при заповненні форм, які містяться на Сайті, і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу (фізичну та/або юридичну), ненадання яких, на розсуд Товариства, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при заповненні форм, а також у випадку, коли дані, вказані при заповненні форм, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Товариство має право відмовити Користувачеві в подальшій консультації, оформленні замовлення та інших послугах, які надаються Товариством при використанні Користувачем Сайту, з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

5.1. Скориставшись Сайтом, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його функціонал на свій страх і ризик «як є».

5.2. Товариство не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання Сайту Товариства та/або будь-якої інформації про користувачів, що передається Користувачем за допомогою форм, які Товариство додало/змінило або може додати/змінити, а також за будь-які помилки, віруси і т.д., які можуть бути передані через Сайт третіми особами.

5.3. Товариство не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

5.4. Товариство не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

5.5. Ні за яких умов Товариство, її керівництво, співробітники не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру в результаті використання Сайту і його функціоналу (форм, посилань та ін..) Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його функціоналу (форм, посилань та ін.).

6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ 

6.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем Сайту і діє безстроково.

6.2. У разі якщо Товариством були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 7.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту та його функціоналу. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

6.3. Розірвання Угоди з боку Товариства може статися у випадках передбачених чинним законодавством України або у разі порушення умов цієї Угоди.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ 

7.1. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Товариством в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на Сайті в розділі «Пользовательское соглашение».

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті і/або посилаються на електронні адреси Користувачів.

8.2. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України в судовому порядку.

8.3. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

8.4. Визнання будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС», (надалі за текстом – «Виконавець»), з одного боку, та будь-яка інша фізична або юридична особа, яка  (надалі за текстом – «Замовник»), з іншого боку, а надалі разом іменовані як «Сторони» та окремо «Сторона», уклали цей Публічний договір (оферта) про надання послуг (надалі за текстом – «Договір») про таке:

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни мають наступні значення:

1.2. Замовник – фізична або юридична особа, яка, як Сторона Договору, придбала (замовила та здійснила гарантійний платіж) у Виконавця послуги.

1.3 Замовлення – обрання фізичною або юридичною особою за допомогою Сайту послуг Виконавця, які надаються на умовах та в порядку визначеному цим Договором та підлягають оплаті в порядку, визначеному п. 5.5. Договору.

1.4. Гарантійний платіж – платіж, що забезпечує (гарантує) виконання зобов’язань, передбачені цим Договором, та акцепт дійсного Договору. Сума грошових коштів визначаються на підставі обраних Замовником послуг, які планується отримати від Виконавця.

1.5. Замовлення – процес, що включає в себе: обрання послуг, які надаються Виконавцем, за переліком, що міститься на Сайті у відповідних розділах та/або інших елементах Сайту Замовнику; отримання консультацій за формами та/або іншими елементами Сайту, що дозволяють здійснювати зворотній зв’язок між Виконавцем та Замовником; оплата обраних на Сайті та/або за допомогою консультації з Виконавцем через функціонал Сайту (його елементів, але не виключно) або іншим узгодженим Сторонами шляхом  послуг (здійснення гарантійного платежу).

1.6. Сайт – інтернет-сторінка https://domsv.com.ua

1.7. Послуги – перелік послуг, які надаються Виконавцем та обираються Замовником та на підставі яких сплачується Замовником гарантійний платіж.

1.8. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття умов цього Договору Замовником (фізичною або юридичною особою).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання Виконавцем послуг Замовнику. Цей Договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Замовника до умов цього Договору через сплату гарантійного платежу.

2.2. У випадку прийняття вказаних в цьому Договорі умов, Замовник засвідчує своє бажання укласти Договір (акцепт) шляхом оформлення замовлення та подальшого перерахування грошових коштів (здійснення гарантійного платежу) на банківський рахунок Виконавця. З моменту перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця Замовник вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень та винятків.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Виконавець самостійно або із залучення третіх осіб зобов’язується надати обрані Замовником послуги, на підставі яких був розрахований та здійснений гарантійний платіж, який підлягає оплаті у порядку та на умовах цього Договору від Замовника Виконавцю, а Замовник зобов’язується створити Виконавцю (у тому числі третім особам, що залучені Виконавцем) належні умови для надання послуг, прийняти та оплатити повністю Виконавцю зазначені послуги.

3.2 Перша повірка лічильника, якщо він постачається та входить до монтажу за Договором, здійснюється за рахунок Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Отримати послуги належним чином та якісно.

3.1.2. За погодженням із Виконавцем – вносити зміни у перелік/зміст послуг, що були обрані Замовником та надаються Виконавцем за цим Договором.

3.1.3. У будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця та/або третіх осіб, яких було залучено Виконавцем для надання послуг, здійснювати нагляд за ходом надання послуг.

3.1.4. Дізнаватися про результати переговорів Виконавця з відповідальними особами державних або комунальних організацій щодо надання послуг або узгодження документації, заміни, встановлення (у тому числі – розпломбування, опломбування) вузлів обліку.

3.1.5. У будь-який час відмовитися від Договору, письмово повідомивши Виконавця не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передбачуваної дати відмови.

3.1.6. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Прийняти та оплатити в установленому Договором порядку надані послуги.

3.2.2. У разі збільшення обсягу послуг, що сталося з ініціативи Замовника, або з об’єктивно необхідних обставин (незадовільний стан обладнання Замовника, необхідність здійснення додаткових дій, використання додаткових матеріалів і та ін.) сплатити Виконавцеві вартість таких послуг.

3.2.3. З метою належного надання послуг за Договором надати Виконавцю вільний доступ до квартир (інших приміщень), щодо яких надаються послуги, та забезпечити перекриття водо-, тепло- або енергопостачання на час надання Виконавцем послуг (у тому числі на час монтажу устаткування), тощо.

3.2.4. Не залучати додатково для вже виконуваних та/або тих що Виконавець зобов’язується виконати послуг (у тому числі, але не виключаючи іншого – будь-яких їх частини) інших осіб.

3.2.5.Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій Стороні у виконанні її обов’язків за цим Договором.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вести переговори з відповідальними особами компетентних організацій з питань, що пов’язані з виконанням умов Договору, зокрема з питань опломбування та розпломбування вузлів обліку, зміни та узгодження проектної документації, а також поставлення на облік, тощо.

3.3.2. Залучати до виконання Договору третіх осіб (без погодження із Замовником).

3.3.3. Вимагати оплати робіт за Договором у відповідності до умов Договору.

3.3.4. На вільний доступ до квартир (інших приміщень) Замовника, щодо яких надаються послуги з метою надання послуг, передбачених замовленням.

3.3.5. Одержати встановлені чинним в Україні законодавством дозволи на надання окремих видів послуг, якщо такі передбачені Технічними умовами.

3.3.6. Інші права, передбачені чинним в Україні законодавством та цим Договором.

3.4. Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. Надати послуги належній якості.

3.4.2. Попередити Замовника про виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, нормативним документам.

3.4.3. Вживати заходів для збереження матеріальних ресурсів, переданих Замовником.

3.4.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу надання послуг загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу і не залежать від Виконавця.

3.4.5. У чотирнадцяти денний строк з моменту отримання запиту Замовника – інформувати його про результати переговорів Виконавця з відповідальними особами ресурсопостачальних організацій щодо узгодження проектної документації, заміни, встановлення (у тому числі – розпломбування, опломбування) вузлів обліку.

3.4.6. Забезпечити виконання вимог охорони праці за кожним видом послуг, виконувати правила техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці надання послуг, проводити контроль за дотриманням працівниками безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

3.4.7. Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій Стороні у виконанні її обов’язків.

ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Фінансування та розрахунки за цим Договором здійснюються у готівковій або безготівковій формі в національній валюті України – гривні.

4.2. Після здійснення Замовлення, Замовнику оголошується орієнтовна вартість Послуг, на підставі оголошеної суми Замовник здійснює гарантійний платіж в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Остаточний розрахунок після надання Послуг Виконавцем враховує фактичну вартість використаних матеріалів, вартість устаткування, послуг, що надаються Виконавцем.

4.3. Ціна замовлення може бути змінена за погодженням Сторін у разі встановлення необхідності надання послуг, не передбачених замовленням, або у зв’язку із істотним (більш ніж на 25%) зростанням вартості матеріалів та / або устаткування та / або послуг, що використовуються / надаються Виконавцем.

4.4. У разі встановлення необхідності надання додаткових, не передбачених замовленням на момент його укладення послуг чи отримання узгоджень, дозволів, інших подібних документів від компетентних організацій, Виконавець має право зупинити надання послуг за Договором до моменту їх погодження з Замовником. Строк дії договору продовжується на час зупинення зі вказаних обставин.

4.5. Розрахунок за Договором здійснюється у такі етапи, а саме:

1-й платіж, який є гарантійним платежем, сплачується Замовником до надання послуг Виконавцем та є акцептом цього Договору.

2-й платіж сплачується впродовж п'яти календарних днів і є невід’ємною частиною
першого платежу 

Остаточний розрахунок здійснюється не пізніше одного дня з фактичного виконання послуг, або підписання акту приймання передачі послуг за договором.

ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ РЕСУРСАМИ

5.1. Забезпечення (придбання, тощо) Виконавця матеріальними та іншими ресурсами, необхідними для надання послуг за Договором здійснюється Виконавцем за рахунок Замовника. У випадку здорожчання матеріальних (та інших) ресурсів, необхідних для надання послуг за Договором Замовник додатково сплачує таку різницю.

5.2. Замовник за попереднім письмовим погодженням із Виконавцем може надавати йому матеріали та інші ресурси, необхідні для надання послуг. У цьому випадку гарантійне обслуговування за Договором не здійснюється.

5.3. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів вимогам діючого законодавства вони підлягають заміні.

5.4. З моменту укладення Договору у разі необхідності Замовник зобов’язується надати Виконавцю можливість користуватися енергоресурсами: електроенергією, водою, теплом, каналізацією, тощо, - шляхом надання відповідних точок підключення в межах квартири (інших приміщень), щодо яких надаються послуги. Оплату за використані Виконавцем енергоресурси: електроенергію, воду, тепло, тощо - здійснює Замовник.

Порядок приймання наданих послуг та гарантійний строк

6.1. Факт виконання та вартість наданих послуг підтверджується підписаним Сторонами актом приймання наданих послуг.

6.2. Замовник у день фактичного виконання послуг зобов’язаний підписати акт приймання передачі, або направити мотивовану відмову від його підписання. У разі відсутності вмотивованої відмови послуги за Договором вважаються прийнятими Замовником без будь-яких зауважень та заперечень.

6.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі наданих послуг недоліків, що виникли з вини Виконавця, останній у розумний строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність наданих послуг до передачі. Факт наявності недоліків встановлюється Сторонами шляхом проведення експертизи. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням експертизи щодо недоліків у послугах та/або матеріальних ресурсах та її проведення покладається на Сторону, що заявляє про їх наявність.

6.4. Гарантійне обслуговування здійснюється з моменту підписання акту про надання послуг. (Строк гарантійного обслуговування Виконавець повідомляє Замовника під час здійснення останнім Замовлення та/або під час консультації з Виконавцем за допомогою Сайту (його функціоналу для здійснення зворотного зв’язку).

6.5. Гарантійне обслуговування здійснюється лише у випадку використання Замовником матеріалів, які зазначені в акті про надання послуг, що підписаний обома Сторонами, та за умови дбайливого ставлення до матеріалів, сантехнічного та іншого обладнання й відсутності будь-яких порушень правил експлуатації зазначеного обладнання та матеріалів, а також за умов додаткового здійснення профілактичних мір, яке здійснюється представником Виконавця на підставі відповідного Договору технічного обслуговування. Гарантійне обслуговування приладів обліку та іншого встановленого обладнання здійснюється виробником такого обладнання у межах встановлених на нього гарантійних строків.

6.6. Виклик представника Виконавця для надання консультацій, роз’яснень щодо порядку встановлення, модернізації, експлуатації, ремонту (і т. ін.) обладнання, здійснення обслуговування сантехнічного обладнання, що виходить за межі гарантійного, оплачується Замовником окремо у формі передплати. Вартість виклику становить 550,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят гривень нуль копійок).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.3. Виконавець або підрядник Виконавця не несе матеріальну відповідальність у випадках: пошкодження цілісності труб через наявність у Замовника кородованого трубопроводу (муфт, фітингів, вентилів, врізок і таке ін.); наявності у Замовника старого сантехнічного обладнання (бойлеру, газової колонки, унітазу, раковини, мийки, ванної і таке ін.).

7.4. Виконавець або підрядник Виконавця не відповідає за шкоду, заподіяну квартирі (іншому приміщенню) Замовника за вини Замовника або третіх осіб.

7.5. Одностороння відмова від Договору не звільняє винну Сторону від відповідальності за порушення його умов. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

7.6. Забезпечення виконання зобов’язань:

7.6.1. У випадку порушення Виконавцем строків виправлення недоліків, зазначеного у відповідному акті про недоліки, Виконавець зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості замовлених послуг за кожен день прострочки.

7.6.2. За несвоєчасну оплату Замовник сплачує Виконавцю за кожний день прострочення штраф у розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості замовлених послуг.

7.6.3. Виконавець несе усю відповідальність за дотримання вимог охорони праці, та інших вимог, дотримання яких необхідно, виходячи зі змісту цього договору та/або вимог діючого законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (у тому числі – субпідрядників).

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за Договором, якщо таке порушення було викликано обставинами непереборної сили - форс-мажор.

8.2. До обставин форс-мажор Сторони відносять: стихійні лиха і катаклізми, пожежі, епідемії, епізоотії, рішення уповноважених органів влади, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, пропуск строків з надання погоджень, дозволів (тощо) уповноваженими організаціями, а також інші обставини, які перебували поза контролем Сторін і вплинули на належне виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

8.3. Обставини форс-мажор не поширюються на зобов'язання щодо здійснення платежів за Договором, за винятком випадків, коли такі обставини прямо перешкоджають їх здійсненню.

8.4. У разі настання обставин форс-мажор, Сторона, яка була піддана їх дії, зобов'язана в найкоротший термін повідомити іншу Сторону про настання таких обставин, а також на вимогу іншої Сторони надати документи, що підтверджують настання обставин форс-мажор. Таким документом може бути довідка, видана торгово-промисловою палатою України, або іншим уповноваженим державним органом.

8.5. Якщо обставини форс-мажор діятимуть протягом 2 (двох) і більше місяців поспіль, Сторони проведуть переговори про доцільність подальшого співробітництва та про дострокове розірвання Договору.

РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори, які виникають за Договором або у зв'язку з ним повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він підлягає розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України.

УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Кожна із Сторін дійсного Договору буде зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.

10.2. У разі акцепту - Сторони, а також посадові особи Сторін, погоджуються на збір та обробку власних персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI з метою виконання цього Договору, забезпечення відносин у сфері господарської діяльності підприємств, податкових відносин,  відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. При цьому, Сторони та їх посадові особи надають однозначну згоду з вищевикладеним та підтверджують, що вони ознайомлені зі своїми правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

10.3. Передача інформації третім особам, публікування або інше розголошення такої інформації в період дії даного Договору та на протязі року після закінчення надання послуг Виконавцем (підписання Акту прийому-передачі наданих послуг здійснення Замовником остаточного розрахунку з Виконавцем за надані послуги) може здійснюватись виключно з письмової згоди іншої Сторони.

ДІЯ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з моменту внесення Замовником гарантійного платежу та діє впродовж шести місяців до повного виконання зобов’язань Сторонами.

11.1. Якщо Сторони в повному обсязі здійснили свої права і виконали свої обов’язки відповідно до цього Договору, підписали акт про надання послуг та зазначені послуги оплачені, то Договір вважається виконаним достроково.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу

11.3. Договір може бути змінений тільки за згодою Сторін, про що укладаються відповідні додаткові договори, угоди тощо, які стають невід’ємними частинами цього Договору. Під зміною Договору Сторони розуміють викладення його умов у новій редакції або внесення доповнень до цього Договору.

11.4. Виконавець приступає до надання послуг з проектування після отримання 2-го платежу за Договором.

11.5. Виконавець приступає до надання послуг та, якщо таке передбачене, до монтажу вузлів обліку,- тільки після оплати послуг з проектування.

11.6. Договір може бути припинений за письмовою згодою Сторін.

11.7. Припинення Договору внаслідок односторонньої відмови однієї із Сторін від Договору (надалі – припинення Договору в односторонньому порядку) здійснюється лише у випадках та на умовах, передбачених цим Договором, а саме:

11.8. Замовник має право відмовитись від Договору у випадках:

визнання Виконавця банкрутом;

відмова Замовника від Договору на умовах п. п. 3.1.5 Договору;

Відмова Замовника від Договору на умовах п. п. 3.1.5 Договору спричиняє неможливість його виконання з вини Замовника та призводить до обов’язку виплатити Виконавцеві ціну за послуги, визначену у замовленні, в повному обсязі.

11.9. Виконавець має право відмовитись від Договору у випадках:

визнання Замовника недієздатним, померлим або безвісно відсутнім;

відмови Замовника від оплати Виконавцю додаткових послуг та/або додаткових витрат, визначених п. 4.3. та п. 4.4. Договору.

якщо Замовник прострочив оплату послуг за Договором більше, ніж на 10 (десять) календарних днів;

ненадання Виконавцю вільного доступу до квартир (інших приміщень), щодо яких надаються послуги;

надання Виконавцем неправдивих, некоректних або недостатніх вихідних даних, документації, дозволів, погоджень, що унеможливлюють надання послуг за Договором;

не забезпечення перекриття водо-, тепло-, енергопостачання або каналізації на час надання Виконавцем послуг (у тому числі на час монтажу устаткування);

у випадку наявності в приміщенні Замовника кородованого трубопроводу і старого та/або несправного сантехнічного обладнання та устаткування, про що зобов’язаний попередити останнього.

наявності у Замовника боргів перед комунальними та державними установами.

11.10. Замовник зобов’язаний оплатити послуги надані Виконавцем без попередньої письмової згоди Замовника на їх надання після настання дати, з якої Договір вважається припиненим, у разі якщо технологічний процес їх надання неможливо або недоцільно припиняти до завершення певного етапу їх надання.

ІНШІ УМОВИ

12.1. Заголовки статей цього Договору призначені для зручності користування текстом і не будуть прийматися до уваги при тлумаченні цього Договору.

12.2. Замовник не має права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третій стороні без письмової згоди на те Виконавця.

Гарантійний платіж, що надійшов на рахунок Виконавця, у разі розірвання договору, невиконання та/або неналежного виконання умов цього Договору не повертається.

12.3. Всі додатки і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною і обов'язкові до виконання Сторонами.

12.4. Все листування, повідомлення, оповіщення між собою здійснюються Сторонами в письмовій формі.

12.5. Сторона, в розумінні цього Договору, вважається повідомленою про будь-яку подію при врученні їй відповідного повідомлення, листи, сповіщення (і т. п.) під розпис керівника (або іншої уповноваженої особи) та/або його відправки цінним листом, за вибором другої Сторони. При відправці повідомлення, листа, сповіщення (і т. п.) цінним листом Сторона в будь-якому випадку вважається повідомленою після 3 (трьох) календарних днів з моменту його відправлення.

12.6. З метою здійснення телефонного, зв'язку, Замовником використовуються телефонні номери Виконавця, вказані у пункті Договору «Реквізити Виконавця» та/або на Сайті.

12.7. Якщо з тих чи інших причин одна або декілька умов цього Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов цього Договору.


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

ТОВ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС»
Юр. адреса: 61003, Харківська обл., м. Харків, ВУЛИЦЯ КУЗНЕЧНА, буд 26
Адреса офісу підтримки: м. Харків, вул. Ковальська  (стара назва об’єкту топоніміки – «Кузнєчна 26, оф. 1.2