Платіжні системи
Політика конфіденційності
Угода користувача
Публ.договор (оферта) про надання послуг

УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

Дані Умови, адресовані будь-якій особі, є публічною пропозицією, носить характер публічного договору та відповідно до ст. 633 ЦК України має належну юридичну силу.

ТОВ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС» (далі – Товариство) пропонує уважно ознайомитися з текстом публічної Оферти, і в разі незгоди з будь-яким пунктом, пропонується відмовитися від Послуг товариства, що надаються за умовами цієї Оферти.

Приймаючи дану Політику, Користувач підтверджує, що він ознайомився та безумовно підтверджує свою згоду з Угодою з користувачем, Угодою про конфіденційність, Публічним договором (офертою) про надання послуг, розміщених на Сайті Товариства та в розділі «Оставить заявку», інших елементах, формах Сайту.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цих Умовах (далі за текстом - Угода), нижченаведені терміни мають наступні значення:

Послуги товариства - це можливість ознайомлення з послугами, які надаються Товариством, отримання консультації та їх замовлення (через здійснення, але не виключно, оплати обраних Користувачем послуг за допомогою Сайту).

Товариство - особа(юридична особа – ТОВ «ДОМАШНІЙ СЕРВІС»), яка забезпечує функціонування, доступ до Сайту та надає перелічені на Сайті послуги замовникам (юридичним та фізичним особам), які використовуючи Сайт Товариства та його функціонал здійснюють замовлення на отримання послуг та, відповідно, забезпечують обрані послуги гарантійним платежем).

Гарантійний платіж – платіж, що забезпечує (гарантує) виконання зобов’язань, передбачені Публічним договором (офертою) про надання послуг. Сума грошових коштів визначаються на підставі обраних Користувачем послуг, які планується отримати від Товариства.

Сайт – інтернет-сторінка https://domsv.com.ua

Користувач - фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послугу (послуги), що перелічені на Сайті, яка погодилась з цими Умовами, Угодою з користувачем, Угодою про конфіденційність, та користується послугами Сайту;

Користувач (Замовник) - фізична або юридична особа, яка погодилася з умовами Оферти (Публічним договором (офертою) про надання послуг) та придбала послугу (послуги) у Товариства за допомогою Сайту.

Послуги – послуги, які надаються Товариством і включаються в себе: Електромонтажні роботи, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Інші будівельно-монтажні роботи, Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення, Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання, Установлення та монтаж машин і устатковання, Каналізація, відведення й очищення стічних вод, удівництво трубопроводів або інших послуг, які Товариство надає Користувачу(Замовнику) (перелік послуг не є вичерпним і може доповнюватись та/або змінюватись Товариством) Інформацію про перелік послуг, які надаються Товариством, Користувач може отримати за допомогою: Сайту, електронною поштою domsv.com@gmail.com, дзвінка за контактними номерами Товариства, що вказані на Сайті, та/або за допомогою візиту до офісу Товариства, що розташований – м. Харків, вул. Ковальська, 26, оф. 1.2 .

Замовлення – процес, що включає в себе: обрання послуг, які надаються Товариством, за переліком, що міститься на Сайті у відповідних розділах та/або інших елементах Сайту Користувачем; отримання консультацій за формами та/або іншими елементами Сайту, що дозволяють здійснювати зворотній зв’язок між Товариством та Користувачем; оплата обраних на Сайті та/або за допомогою консультації з Товариством послуг через функціонал Сайту (його елементів, але не виключно) послуг (здійснення гарантійного платежу, відповідно до Публічного договору (оферти) про надання послуг);

Банківська картка - банківська картка міжнародної платіжної системи MasterCard, Visa, інші платіжні картки країни Користувача (Замовника);

Електронний гаманець - обліковий запис в базі даних електронних грошей відповідної Платіжної системи, який належить Користувачу.

Клієнт-банк – система дистанційного управління рахунками Користувача в обслуговуючому його банку.

Платіжна система - міжнародні платіжні системи MasterCard, Visa, інші платіжні системи (міжнародні та національні), які діють на території України («ПРОСТІР», «ALFA-MONEY» та інші). Платіжні системи визначаються в залежності від приналежності Банківської картки, Електронного гаманця Користувача до певної Платіжної системи. Доступ до Платіжної системи здійснюється Товариством за допомогою третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг та які мають відповідні дозволи та ліцензії.

1.2. Інші терміни використовуються в значенні, зазначеному в Угоді з користувачем.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. В разі якщо між Товариством та Користувачем(Замовником) за допомогою Сайту фіксується факт Замовлення, то згідно законодавства, Користувач(Замовника) має обов'язок щодо оплати наданих йому Послуг на користь Товариства. Сума замовлення Користувача(Замовника) - означає вартість Послуг, за визначеним Користувачем(Замовником) переліком, та які були погоджені з Товариством відповідно до Замовлення.

За цим пунктом Угоди Користувач(Замовник) зобов’язується здійснювати розрахунки в порядку та на умовах, передбачених Публічним договором (офертою) про надання послуг.

2.2. Користувачі погоджуються, що тарифи, що зазначаються на Сайті для відповідних Послуг, мають динамічний характер (орієнтовна вартість Послуг узгодується Сторонами шляхом заповнення Користувачем форм та/або інших елементів Сайту та подальшої консультації з Товариством).

2.3. Користувач розуміє, що в процесі надання послуги, сума Замовлення може бути змінена, від попередньо визначеної суми (зміна суми може відбуватися у випадках та на умовах Публічного договору (оферти) про надання послуг).

2.4. Користувач має право провести оплату (здійснити гарантійний платіж) за Замовлення використовуючи свою Банківську картку, Електронний гаманець, через Клієнт-Банк та/або іншими способами, узгодженими Сторонами під час надання консультації.

Товариство за допомогою функціонала Сайту може надавати можливість вибору опції оплати у разі наявності у Користувача Банківської картки та/або Електронного гаманця, а її технічна реалізація (приймання та перерахування платежів) здійснює залучена спеціалізована третя особа, що уповноважена надавати послуги з переказу коштів.

Таким чином безготівкові розрахунки з використанням Банківських карток, Електронного гаманця здійснюються Платіжною системою.

Товариство, відповідає виключно за правильність визначення вартості Замовлення, що підлягає оплаті, та доведення вказаної інформації до Користувача(Замовника).

2.5. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом безпосередньої передачі готівкових грошових коштів уповноваженій особі Товариства, в порядку та на умовах визначених чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Оплата Замовлення (здійснення гарантійного платежу) здійснюється за допомогою Банківських карток, Електронного гаманця та/або Клієнт-банку.

Оплата Замовлення (здійснення гарантійного платежу) Користувачем через Банківські картки, Електронний гаманець допускається виключно в разі успішної верифікації Платіжною системою, та в разі достатнього залишку грошових коштів для оплати Замовлення, та за наявності технічної можливості опрацювання таких платежів.

3.2. При неможливості проведення платежу за Послуги за допомогою Банківської картки, Електронного гаманця, через Клієнт-банк з будь-якої причини Користувач зобов’язаний здійснити оплату готівковими грошовими коштами або відмовитись від Послуг, які надаються Товариством.

3.3. Користувач здійснює гарантійний платіж готівковими коштами у наступному порядку: після оформлення Замовлення та неможливості здійснити гарантійний платіж за допомогою Банківською карткою, Електронним гаманцем та/або Клієнт-банком, Користувач зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення сплатити готівкові кошти в офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. Ковальська, 26, оф. 1.2. У разі порушення дійсних строків, Замовлення вважається таким, що не було оформлено та надане Користувачем Товариству.

3.4. Товариство залишає за собою право на залишення Замовлення без розгляду, якщо Користувач не здійснить проведення платежу протягом 3 робочих днів з моменту його оформлення (та відсутності повідомлення з боку Користувача про неможливість здійснення оплати за допомогою Банківської картки, Електронного гаманця, Клієнт-банком протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення), та/або якщо не виконає п. 3.3. дійсної Угоди.

3.5. Товариство залишає за собою право не повертати гарантійний платіж у разі порушення Користувачем умов Публічного договору (оферти) про надання послуг.

4. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ІНШІ УМОВИ

4.1. Користувач розуміє, що будь-які дії, здійснені за допомогою Сайту, в тому числі дії, що підтверджують оплату Замовлення, вважаються діями самого Користувача. Тому Користувач усвідомлює ступінь відповідальності використання Сайту та в рамках розумного дотримується всіх мір безпеки - зобов'язується не передавати третім особам доступ до комп’ютерного обладнання (та/або іншого обладнання, за допомогою якого здійснюється користування Сайтом), яке використовується Користувачем для доступу до Сайту, а також доступу до Банківської картки. У випадку виникнення у Користувача підозр відносно безпеки користування Банківською карткою, Користувач зобов'язаний негайно звернутися до обслуговуючого банку з метою блокування своєї Банківської картки.

4.2. Товариство не несе відповідальності за дії банку та Платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків, за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при Замовленні та проведенні платежів за допомогою Банківських карток Користувача.

4.3. Оскільки Товариство не має технічної можливості встановлення особи, яка фактично користується Послугами товариства, використовуючи Сайт, Користувачі зобов'язані інформувати Товариство у випадку, якщо вони мають докази того, що Електронний гаманець, Банківська картка була вкрадена та/або використана в шахрайський спосіб третьою стороною. Товариство вживатиме відповідних заходів безпеки після отримання такого повідомлення від Користувача. Якщо Користувач не інформує Товариство про крадіжку або втрату Банківської картки, Електронного гаманця Товариство не несе відповідальності за будь-яке шахрайське або інше неправомірне використання такої картки третіми особами.

5. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

5.1. Ці Умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

5.2. Питання, не врегульовані в цих Умовах, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України та правил функціонування Платіжних систем.

5.3. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цими Умовами, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цих Умов.

5.5. Товариство може вносити зміни та доповнення в текст даних Умов без попереднього погодження з Користувачем, шляхом розміщення до загального відома на Сайті.